تاریخچه طرح چهار برابر

مدرسه باکلی که در سال ۱۹۳۳ توسط ایزابل باکلی تأسیس شد، قدیمی ترین مدرسه مستقل روز آموزشی مشترک کی-۱۲ در لس آنجلس است. دکتر باکلی طرح چهار برابر آموزش و پرورش را با تأکید برابر بر دانشگاهیان، هنرها، دو و میدانی، و آموزش اخلاقی توسعه داد. این چهار ستون پایه و اساس مدرسه ما باقی می مانند و به طور مداوم به روز می شوند تا تحقیقات فعلی در تدریس، علم مغز، تنوع، و یک دنیای جهانی شده را منعکس کنند.