تقویم

 1. خورشید
 2. دوشنبه
 3. سه شنبه
 4. چهارشنبه
 5. پنج شنبه
 6. جمعه
 7. شنبه
 1. 27
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5. 31
 6. 1

  اموزش در فضای باز ایالات متحده

 7. 2
 1. 3
 2. 4

  روز کارگر - بدون کلاس

 3. 5

  کلاس های ایالات متحده شروع

 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 1. 10
 2. 11
 3. 12
 4. 13
 5. 14
 6. 15
 7. 16
 1. 17
 2. 18
 3. 19
 4. 20
 5. 21
 6. 22
 7. 23
 1. 24
 2. 25

  یوم کیپور - بدون کلاس

 3. 26
 4. 27
 5. 28
 6. 29
 7. 30