دانشگاهیان
مدرسه راهنمایی | 6 – 8

مدرسه راهنمایی جهت گیری

جهت گیری مدرسه راهنمایی راهی برای گرد هم اوردن دانش اموزان جدید و بازگشت قبل از شروع کلاس ها برای فعالیت های گروهی، بازی های ورزشی، جلسات مشاوره طولانی تر و فعالیت های گسترده دانشگاه است.