اکسفورد کاما 23-24، مجله ادبی و هنری باکلی، در ماه ژانویه راه اندازی شد. این شماره شامل شعر اصلی، داستان، غیر داستانی، عکاسی و هنر ارائه شده توسط دانش اموزان است.

با تشکر از همه هنرمندان، شاعران و داستان سرایان که کار خود را ارائه دادند. به دانشجویان و فارغ التحصیلان جوان در کمیته تحریریه؛ و به مشاوران دانشکده، اقای مک الوی و خانم اودریسکول.