سفیران دانش آموز -- کارشناسان مدرسه و جامعه آن -- تورهای مدرسه را به خانواده های آینده نگر راهنمایی و دبیرستان می دهند. سفیران دانش آموز ارائه مشاوره دوستانه و اطلاعات در مورد مسائل مربوط به مدرسه Buckley. فلسفه و ماموریت مدرسه را درک می کنند.
 
سفیران دانش آموز به عنوان پیوند بین مدرسه و بازدید از خانواده ها عمل می کنند. برای بسیاری از مهمانان ما، یک سفیر دانش آموز ممکن است اولین تصوری باشد که آنها از مدرسه باکلی دریافت می کنند. سفیران دانش آموز تمام تلاش خود را برای اطمینان حاصل شود که دانش آموزان آینده نگر و خانواده ها احساس استقبال و در سهولت در طول بازدید خود را.