فهرست 3 مورد.

 • اروین وونگ

  مدیر مدیریت ثبت نام
  (818) 783-1610 ext. 707
  ewong@buckley.org
 • ماریبل والاس

  دستیار مدیر پذیرش، مدرسه پایین
  (818) 783-1610 ext. 709
  mwallace@buckley.org
 • ماری فیلمن

  Associate Director of Admission, Upper School
  (818) 783-1610 ext. 769
  mphilman@buckley.org
اعضای تیم پذیرش در اینجا برای کمک به خانواده ها و دانش آموزان را از طریق روند پذیرش. لطفا با ما تماس بگیرید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Buckley، سوال بپرسید، و یا ثبت نام برای یک خانه باز و یا تور.