تقویم

 1. خورشید
 2. دوشنبه
 3. سه شنبه
 4. چهارشنبه
 5. پنج شنبه
 6. جمعه
 7. شنبه
 1. 26
 2. 27
 3. 28
 4. 29
 5. 30
 6. 31
 7. 1
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

  MUS Study Day - NO MUS CLASSES

 5. 6
 6. 7
 7. 8
 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12

  MU Grading Day - NO MU CLASSES

  LS Closing Day - Early Dismissal

 5. 13

  LS روز حرفه ای -- بدون کلاس های LS

  MU Closing Day - Early Dismissal

 6. 14

  LMU Professional Day - NO LMU CLASSES

 7. 15
 1. 16
 2. 17

  Start of Summer Camp

  Start of Summer School

 3. 18
 4. 19

  Juneteenth - NO CLASSES

 5. 20
 6. 21
 7. 22
 1. 23
 2. 24
 3. 25
 4. 26
 5. 27
 6. 28
 7. 29
 1. 30
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6