هدایای تطبیق

بسیاری از کارفرمایان از برنامه های هدیه مطابق حمایت می کنند و با کمک های خیریه ای که توسط کارکنان انها انجام می شود مطابقت دارند. اگر برای شرکتی کار می کنید که با هدایا مطابقت دارد، می توانید ارزش سهم خود را دو یا سه برابر کنید. 
 
با استفاده از ابزار جستجو زیر برای پیدا کردن اگر کارفرمای شما منطبق است! در صورت واجد شرایط بودن، به شما دستور داده خواهد شد که هدیه تطبیقی خود را به صورت انلاین به کارفرمای خود ارسال کنید. از اونجا به بعد با ما! 

تطبیق هدیه و داوطلب گرانت اطلاعات ارائه شده توسط
طراحی شده توسط دو برابر کمک مالی