اخبار در باکلی

روز میدان K-2 جهان را به گیلی فیلد می اورد!

از طریق محوطه دانشگاه و تا گیلی فیلد، دانش اموزان در مهد کودک، کلاس اول و دوم برای درمان بودند! هر کلاس نماینده کشورهایی از سراسر جهان از جمله فرانسه، انگلستان، شیلی، ایتالیا، ایرلند و مکزیک بود. دانش اموزان صبح را صرف بازی فوتبال، ورزش و لذت بردن از بازی با دوستان خود می کردند. 

سرگرمی و یادگیری در زمین متوقف نشد! هنگامی که بازی ها به پایان رسید، دانش اموزان به مدرسه پایین بازگشتند تا از رفتارهای سراسر جهان لذت ببرند. از پیتزا به سالاد کاپریس به quesadillas و بیشتر، دانش اموزان طعم فرهنگ ها و غذاهای مختلف، ساخت روز اول جشن و یادگیری در مورد جهان!
بازگشت

اخبار دیگر

فهرست ۴ خبر.

مشاهده همه اخبار