اخبار در باکلی

مدرسه پایین هفته روح را جشن می گیرد

برخی از ویژگی های خوب یک دوست واقعی چیست؟ همه ما چگونه می توانیم یک رهبر فراگیر باشیم؟
این هفته، مدرسه پایین اولین هفته رسمی روح خود را با تمرکز بر ویژگی های مختلف پرتره باکلی از یک فارغ التحصیل هر روز اغاز کرد. دانش اموزان در فعالیت های روزانه شرکت کردند، ایجاد تشویق کلاس درس، به اشتراک گذاری کیفیت هر ویژگی و بیشتر! 
 
به عنوان بخشی از برنامه ریزی هفته روح ما، مدرسه متوسطه ما باکلی بوستر متوقف شده توسط کلاس های مدرسه پایین به دست دستبند دوستی صورتی و طرفداران به امده حمایت از والیبال دختران به عنوان انها را در ارچر چهارشنبه اینده در 4:00 بعد از ظهر در بازی سالانه حفاری صورتی خود را. رنگ صورتی خود را روشن کنید و هفته اینده از تیم حمایت کنید. برو گریفینز!
بازگشت

اخبار دیگر

فهرست ۴ خبر.

مشاهده همه اخبار