اخبار در باکلی

باکلی روز بنیانگذار را جشن می گیرد!

تولدت مبارک دکتر باکلی
امروز کل مدرسه K-12 ما توسط اعضای خانواده دکتر باکلی و یک میزبان از استادان سابق محبوب، کارکنان، فارغ التحصیلان و دوستان برای جشن روز بنیانگذار با صبحانه، رژه و مونتاژ پیوست.

دکتر ایزابل باکلی - که این هفته 123 ساله بود - مدرسه ما را 91 سال پیش به حرکت دراورد و امروز ما جمع می شویم، تشویق می کنیم و اواز می گوییم تا او را به یاد بیاوریم و چقدر سپاسگزاریم که بخشی از چنین جامعه استثنایی هستیم.

برو گریفینز!
بازگشت

اخبار دیگر

فهرست ۴ خبر.

مشاهده همه اخبار