اخبار در باکلی

دیزی M. ارائه در سمپوزیوم دبیرستان

دیزی م. ارشد یک پروژه تحقیقاتی متفکرانه را تحت هدایت اندرو مک الوی، معلم علوم اجتماعی، "زنان در ایران: سرکوب و فیلتراسیون رسانه ها" برگزار کرد که موضوع دومین سمپوزیوم DEI سال شد.
او روز پنجشنبه کار خود را به دانش اموزان دبیرستان ارائه داد. اولین بار در حال حاضر. 
بازگشت

اخبار دیگر

فهرست ۴ خبر.

مشاهده همه اخبار