اخبار در باکلی

پدر و مادر و سخنران مهمان به ارمغان می اورد پرسپولیس به زندگی!

هفته گذشته، پدر و مادر دکتر پژمان کوهان با کلاس نهم انگلیسی خانم دش درباره رمان گرافیکی که انها می خوانند، پرسپولیس صحبت کرد. 
از شما به خاطر به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در بزرگ شدن در ایران و فرار در طول انقلاب متشکرم!
بازگشت

اخبار دیگر

فهرست ۴ خبر.

مشاهده همه اخبار