اخبار در باکلی

دانش اموزان دبیرستان در تمرین لباس اپرا شرکت می کنند

دانش اموزان دبیرستان اسپانیایی 3 افتخارات، اسپانیایی 4 افتخارات، و اسوشیتد پرس اسپانیایی در تمرین لباس اپرا، El último sueño de Frida y Diego شرکت کردند و برای ناهار در Pueblo de Los Angeles در خیابان Olvera متوقف شدند.
این یک فرصت باور نکردنی برای دانش اموزان برای کشف یک کار به تازگی تشکیل شده از موسیقی، به تمرین اسپانیایی، برای یادگیری در مورد فرهنگ مکزیکی، و به تجربه مرکز شهر LA بود!
بازگشت

اخبار دیگر

فهرست ۴ خبر.

مشاهده همه اخبار